Bereczki Ildikó
Angoltanár

Felkészítés emelt szintű érettségire

Felkészítés emelt szintű érettségire

A nyelvi készségek

Az emelt szintű angol nyelvi érettségi a különböző nyelvi készségeken keresztül méri fel az érettségiző nyelvtudását, így a felkészülés során is ezekre helyezzük a hangsúlyt.

A nyelvi készségeket mérő feladatok a következőek:

1. Olvasott szöveg értése

2. Nyelvhelyesség

3. Hallott szöveg értése

4. Íráskészség

5. Beszédkészség

Miből készülünk?

A felkészülést rengeteg kiadvány, feladatgyűjtemény és tesztkönyv segíti, ezen kívül az előző évek vizsgafeladatai is elérhetőek az interneten. Ha szükség van rá, pótoljuk a nyelvtani vagy szókincsbeli hiányosságokat is.

Angolozni mindig jó :)!

 ibereczk@gmail.com

ONLINE óra SKYPE-on :)!